BİROU

 

Biroul nostru a fost înfiinţat în scopul de a oferi clienţilor săi cunoştinţele acumulate de-alungul anilor din studiile academice şi asistenţelor acordate instanţelor de judecată în urma activităţilor de expert desfăşurate la tribunalele comerciale.

Ţelul nostru îl constituie în primul rând consilierea clienţilor în aşa fel încât să se evite apariţia conflictelor.

 

Apărarea intereselor clienţilor noştri reprezintă pentru noi atât o muncă profesională cât şi o ocazie a evoluări jurisprudenţei. Cunoştinţele noastre deţinute în domeniul sistemelor de justiţiei străine este unul dintre principalele avantaje în clarificarea şi direcţionarea clienţilor noştri.

 

Chiar şi agenţiile economice prospere datorită micilor greşeli juridice întreprinse nu obţin rezultate din marile succese comerciale. În special când sunteţi în relaţii cu un sistem de justiţie străin posibilitatea întreprinderi unei greşeli juridice ia amploare. Biroul nostru oferă cele mai bune servicii juridice menite obţineri unor profituri din activităţile comerciale desfăşurate fără întreprinderea unor greşeli juridice. Aceasta găseşte cele mai bune soluţii chiar şi în cele mai sofisticate probleme juridice.

 

În vederea apărări intereselor juridice ale clienţilor noştri activăm pe baza principiului „ cele mai bune soluţii” profitând de cunoştinţele juridice materiale şi de procedură deţinute în cauză. Indiferent dacă se află în calitate de reclamant sau pârât, urmărim şi direcţionăm cu seriozitate acţiunile clienţilor noştri desfăşurate în orice loc din Turcia.

 

În situaţia unor solicitări speciale întreprinse în acest sens, elaborăm studii scrise în privinţa unui anumit subiect ori unei acţiuni în curs.

Serviciile acordate clienţilor noştri nu se limitează numai la consilieri juridice sau urmărirea acţiunilor. Obţinerea permiselor şi autorizaţiilor birocratice se numără şi ele printre serviciile juridice acordate de biroul nostru.


Biroul nostru în vederea dezvoltări experienţei profesionale şi cunoştinţelor în acest domeniu participă şi organizează în mod activ studii juridice naţionale şi internaţionale. Acesta în primul rând oferă în străinătate conferinţe în privinţa Justiţiei Turce. Cel mai mare reuşită şi recompensă pentru biroul nostru o constituie încrederea clienţilor.

Copyright 2011 ULUSOY LAW FIRM Web Tasarım OZCGRUP